skip to Main Content

Na dan 31.1.2019. u Bosni i Hercegovini je bilo 433.438 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 1.828 osoba ili 0,42%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 241.941 ili 55,82% su žene, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.404 osobe (0,43%), u Republici Srpskoj za 67 osoba (0,07%) i u Brčko distriktu BiH za 357 osoba (3,82%).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.1.2019. godine: NKV radnika je 118.675ili 27,38%, PKV-NSS 8.133 ili 1,88%, KV 139.235 ili 32,12%, VKV 1.860 ili 0,43%, SSS 122.160 ili 28,18%, VŠS 6.668 ili 1,54% i VSS 36.707 ili 8,47%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,12%, te radnici sa SSS 28,18%. 

U januaru je brisano ukupno 18.126 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 10.653 osoba.

Istovremeno je za 9.940 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.701 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2018. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 817.375, a od toga je 349.183 žene. U odnosu na novembar 2018. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,1%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za decembar 2018. godine iznosila je 34,7% i u odnosu na novembar 2018. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

Back To Top