skip to Main Content

U Sarajevu je juče završena 7. međunarodna konferencija o islamskom bankarstvu i finansijama, koju je organizovalo Evropsko udruženje za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije (EUIEBIF) u saradnji s Islamic Development Bank (IDB), Centrom za islamsku ekonomiju bankarstvo i finansije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (CIEBF) i Islamskim institutom za razvoj i istraživanje (IRTI).  U radu konferencije osim domaćih stručanjaka iz ove oblasti učestvovali su i eksperti iz Velike Britanije, Francuske, Malezije, Saudijske Arabije, Sudana i drugih država.

Prema riječima profesora Ekonomskog fakulteta Fikreta Hodžića, cilj je ukazati na superviziju, regulaciju i rizike u islamskom bankarstvu danas.

Poznato je da je islamsko bankarstvo pretrpjelo najmanje štete u vrijeme finansijske krize u svijetu 2007-2008. godine, poslovalo je bez kamata i nije ulazilo u elemente rizičnog ponašanja, naglašava Hodžić koji se nada da će izmjenama zakonske regulative, islamsko bankarstvo kao stabilan koncept dobiti više prostora i u BiH, gdje trenutno posluje jedna takva banka.

Dekan Ekonomskog fakulteta Kemal Kozarić podsjetio je da ta visokošklska ustanova ima master program za islamsko bankarstvo kojim želi afirmirati ovaj način poslovanja.

„U javnosti se ponekad stiče pogrešan dojam zbog prefiksa islamsko, ali ovakav način poslovanja  je namijenjen svima bez obzira na religijsku pripadnost. Islamsko bankarstvo je ekonomsko pitanje, a ne religijsko“, kazao je Kozarić.

On vjeruje da će zaključci sarajevske konferencije sadržavati inicijativu za izmjene zakonske regulative u BiH koje bi omogućile više prostora islamskom konceptu bankarstva, u kojem, naglašava Kozarić, banka i klijent idu zajedno u projekte i skupa snose rizike dok komercijalne banke prenose rizik na klijenta kao „slabiju stranu“ u međusobnom odnosu.

Generalni direktor Bosna Bank Internationala (BBI) u Sarajevu Amer Bukvić naglasio je da je to trenutno jedina islamka banka u BiH, ali on se nada da će se broj banaka s proizvodima islamskog bankarstva povećati u Bosni i Hercegovini i regionu. Ovaj vid poslovanja omogućava i veću konkurenciju na tržištu kapitala, što bi dovelo do kvalitetnijih uvjeta, dodaje Bukvić.

Zaključuje da su islamsko bankarstvo i islamske finansije u usponu bez obzira na krizu u svijetu.

Inače, BBI banka u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu i Univerzitetom Bolton iz Velike Britanije 2013. godine pokrenula je zajednički master program islamskog bankarstva u Sarajevu, a studenti nakon završenog školovanja dobijaju dvije diplome.

Back To Top