skip to Main Content

PITANJE: Na koji način se utvrđuje iznos naknade za korištenje privatnog vozila u poslovne svrhe kada zaposlenik obavlja poslove u mjestu sjedišta poslodavca?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top