skip to Main Content

PITANJE: Naš radnica koja ima ugovor o radu na određeno vrijeme, u periodu od 1. 6. 2018. do 22. 3. 2019. godine, tražila je korištenje godišnjeg odmora za 2019. godinu.
Da li ta radnica ima pravo na puni godišnji odmor za 2019. godinu iako ima zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, koji ističe 22. 3. 2019. godine? Također, radnica već koristi drugi dio godišnjeg odmora za 2018. godinu.

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top