skip to Main Content

Autocesta Bijaca

 

Federalna vlada je donijela 19 rješenja kojima, na zahtjev JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisnika izvlaštenja, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine.

Riječ je o nekretninama koje je već, svojim rješenjima, potpuno izvlastila Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina.

Postupak izvlaštenja vođen je radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići na području Čapljine.

Ranije, Vlade FBiH je Odlukom od 11.3.2013. godine utvrdila javni interes za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc za dionicu Počitelj – Bijača.

JP Autoceste FBiH, kao podnositelj zahtjeva, ističe da se radi o realiziranju ciljeva od javnog interesa i investiciji velike vrijednosti za koje je prihvaćeno zaduženje od 100 milijuna eura sukladno Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke. Radi se o izgradnji prometnice koja je na ovoj poddionici strateški bitna za turizam i gospodarstvo FBiH, jer dvije značajne turističke destinacije – Počitelj i Međugorje – povezuje s međunarodnim graničnim prijelazom Bijača.

Razmatrajući ovaj zahtjev, Federalna vlada je uzela u obzir važnost projekta zbog čije realizacije su nekretnine izvlaštene, činjenicu da je većem dijelu suvlasnika naknada već isplaćena i da su dvojica suvlasnika kojima je ponuđen pod istim uvijetima sporazum o naknadi odbila i nisu suglasni sa predloženim zahtjevom za prijevremeni ulazak u posjed. Međutim, oni se, iako su na vrijeme upozoreni, nisu javili na poziv za rješavanje sporazumnog ulaska u posjed izvlaštene nekretnine prije isplate naknade, što govori o njihovom pasivnom odnosu spram rješavanja ovog bitnog pitanja.

Back To Top