skip to Main Content

PITANJE: Firma rezident FBiH sklopila je ugovor o konsultantskim uslugama sa firmom iz Kipra i sa firmom iz Crne Gore. Za izvršene usluge ispostavlja fakturu koju ino partner plaća. Da li postoje obaveze obračuna PDV-a i da li postoji mogućnost poreske olakšice (porez na dobit) za usluge koje su izvršene u inostranstvu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS
Back To Top