skip to Main Content

PITANJE: Natječaj je raspisan za radno mjesto daktilograf u državnoj službi – Općinski sud i trajao je do 1. 12. 2018. godine. Naknadnim uvidom u natječajnu dokumentaciju utvrđeno je da neki kandidati nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju u navedenom roku. Naime, ovjera diplome glasi na dan 10. 12. 2018. godine, kao i nadnevak Uvjerenja o radnom stažu. Da li takvi kandidati imaju pravo sudjelovati u natječajnoj proceduri? Da li je provoditelj procedure prekršio pozitivne zakonske propise?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top