skip to Main Content

Konferencija “Sigurnost snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini“ bit će održana 2. i 3. jula u hotelu Termag na Jahorini, u organizaciji projekta Američke agencije za međunarodni razvoj – Investiranje u sektor energije (USAID EIA).

Cilj konferencije je pokretanje dijaloga između ključnih učesnika gasnog sektora u Bosni i Hercegovini, regiji i EU, o pitanjima sigurnosti snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini i obaveza koje proizlaze iz EU Direktiva.

Tokom konferencije bit će organizovane prezentacije i panel diskusije o temama: pregled razvoja transportne mreže u regionu, interni planovi razvoja transportne mreže u Bosni i Hercegovini, BiH zakonodavstvo u okviru EU Direktiva, te metodologija za određivanje transportne tarife.

Back To Top