skip to Main Content
101 Sjednica VMBiH 12 05 17 002

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, donijelo je  Odluku o uspostavi tri radne grupe, i to za političke kriterije, za ekonomske kriterije i za reformu javne uprave, s listom predsjedavajućih i njihovih zamjenika.

Radne grupe čine predstavnici nadležnih institucija, ministarstava i tijela uprave svih nivoa vlasti u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za oblasti za koje se grupe uspostavljaju.

Na ovaj način potpuno je završen proces kompletiranja sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovine u svjetlu pripreme odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, jer je Vijeće ministara BiH ranije imenovalo 33 radne grupe osnovane u skladu s poglavljima aquisa EU.

Back To Top