skip to Main Content

Parlament Bih 620×330

Na 22. sjednici Komisije za spoljnu trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je i Domu je dato pozitivno mišljenje za usvajanje Prijedloga strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018– 2021).

Nije razmatrana poslanička inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi „Na osnovu člana 8. Poslovnika PSBiH podnosim poslaničku inicijativu kojom se Kolegijum Predstavničkog doma PSBiH zadužuje da, u saradnji sa Savjetom ministara BiH i najkasnije u roku od 7 dana od dana podnošenja ove inicijative u Predstavničkom domu PSBiH, sazove sjednicu Predstavničkog doma PSBiH na kojoj bi se razmatrao i usvojio Strateški plan ruralnog razvoja BiH“, jer je Prijedlog ovog dokumenta u međuvremenu usvojen i naći će u dnevnom redu prve naredne sjednice Predstavničkog doma PSBiH.

Usvojen je Orijentacioni radni plan Komisije za spoljnu trgovinu i carine za 2018. godinu.

K znanju je primljen Izvještaj o posjeti predsjedavajućeg Radne grupe za pristupanje Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) ambasadora Atanasa Paparizova Parlamentarnoj skupštini BiH 22. i 23. januara 2018. godine, saoopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Back To Top