skip to Main Content

PITANJE: Da li radnik koji ima zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme (na puno radno vrijeme) može zaključiti i menadžerski ugovor bez zasnivanja radnog odnosa kod tog istog poslodavca? Dakle, da li mogu istovremeno egzistirati oba ugovora kod istog poslodavca – ugovor o radu i menadžerski ugovor bez zasnivanja radnog odnosa?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top