skip to Main Content
Grafikon 1
  1. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu martu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je -0,023.
  1. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja marta je -0,018.
  1. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja marta je -0,006.
  1. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u martu 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 0,021.
  1. Koeficijent rasta potrošačkih cijena u mjesecu martu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,003.
  1. Koeficijent rasta potrošačkih cijena od početka godine do kraja marta je 0,013.
  1. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta potrošačkih cijena od početka godine do kraja marta je 0,004.
  1. Koeficijent rasta potrošačkih cijena u martu 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 0,011.

Broj 17
aprila 2018.godine

Direktor Doc. dr. Emir Kremić, s. r

 

Back To Top