skip to Main Content

Odbor Udruženja metalske i elektro industrije Privredne komore FBiH juče je u Sarajevu održao redovnu sjednicu. Članovi Odbora Udruženja analizirali su rad Udruženja u 2017. godini, kao i realizaciju zaključaka koji su doneseni.

Konstatovano je, da i pored toga što su neke inicijative Udruženja naišle na pozitivan stav nadležnih i došlo do njihovih riješavanja, ipak najvažniji problemi još uvijek nisu u potpunosti riješeni. Na ukidanje plaćanja carina na uvoz mašina i opreme za proizvodnju čeka se više od dvije godine i plaćanje garancija kod privremenog uvoza mašina i alata spadaju među velike prepreke za poboljšanje konkuretnosti bh. privrede i Udruženje će i dalje insistirati na njihovom rješavanju. Najveća pažnja je posvećena ciljevima Udruženja za 2018. godinu i načinu njihovog rješavanja.

Većina privrednih subjekata se susreće sa nedostatkom adekvatne radne snage i glavnim ciljevima Udruženja u narednom periodu će biti nastavak i intenziviranje aktivnosti sa partnerima kako bi se ovaj problem pokušao riješiti. Donošenje pozitivnih zakonskih rješenja kada su u pitanju porez na dogodak i doprinosi je neophodno ukoliko se želi da se metalska i elektro industrija dalje razvija i da osim što spada u nejveće izvozne sektore, postane značajniji učesnik u BDP-u.

Jačanje promotivno-marketinških aktivnosti u zemlji i inostranstvu, podrška kod traženja poslovnih partnera bh firmama, rad na privlačenju investicija i stavljanje u funkciju raspoloživih resursa, neke su od planiranih aktivnosti u 2018. godini. Nastavit će se aktivnosti na jačanju podsektora namjenske i automobilske industrije i drugih grana u okviru metalske i elektro industrije. Udruženje metalske i elektro industrije kao i svi resursi Privredne komore FBiH će i dalje biti angažovani na obezbjeđenju boljih uslova privredi i na podršci u traženju boljih poslovnih prilika  za bh. preduzeća.

Back To Top