skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Kantonalno javno preduzeće ZOI ’84 Olimpijski centar Sarajevo na putu je oporavka, ocijenio je generalni direktor Midhat Hubijar na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Skupština je usvojila Izvještaj o poslovanju tog preduzeća za proteklu godinu, a Hubijar je kazao da je nova uprava koja je došla početkom 2015. godine, iako je zatekla dug od 14.250.000 KM, napravila strategiju koja spašava ugled ZOI-a.

– Ovo je prva poslijeratna godina u kojoj je ZOI ’84 poslovao pozitivno – naveo je Hubijar

Menadžment je, naglašava, donio stratešku odluku, a to je da ne mogu poslovati samo tokom zimske sezone nego moraju raditi tokom čitave godine.

ZOI ’84 je sada, tvrdi, preduzeće koje ima konstantne prihode, a između ostalog tome doprinosi novoosnovani sektor ugostiteljstva u kojem radi dio radnika koji su otpušteni novom sistematizacijom, a koji su primljeni poslije moratorija Vlade 2011. godine.

Novom sistematizacijom smanjen je broj uposlenika, sada ih radi 117, a Hubijar smatra da je i to doprinijelo funkcionalnijem načinu rada unutar preduzeća.

Kantonalni ministar privrede Muharem Šabić također je mišljenja da ZOI ’84 ne može raditi samo tokom zimske sezone te da je potrebno ulagati u projekte koji će biti aktivni tokom čitave godine.

Jedan od isplativih projekata, smatra ministar, jeste i vještačko osnježivanje. Naglasio je da sezona skijanja treba biti aktivna šest mjeseci i da gosti to traže.

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je i Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama ”Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

Izvještaj je prihvaćen jednoglasno, a naglašeno je da je nova uprava i ovog preduzeća zatekla velika dugovanja, ali da su uz pomoć kreditnih zaduženja koje je odobrila Skupština uspjeli riješiti većinu duga.

Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo poručio im je da sada, kada su pred otplatom kredita, moraju poslovati pozitivno.

Skupština je usvojila i Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja zaštićeni pejsaž ”Trebević”.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2015. godinu nije dobio podršku zastupnika.
 

Izvor:FENA

Back To Top