skip to Main Content

U okviru priprema za diplomatsku misiju, novoimenovani ambasador BiH u Austriji Kemal Kozarić posjetio je Agenciju za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) kako bi se detaljnije upoznao sa radom Agencije na polju privlačenja stranih investitora iz Austrije i dosadašnje realizovane saradnje između ove dvije zemlje.

Direktor FIPA-e Gordan Milinić je pored pruženih osnovnih informacija o nadležnostima i aktivnostima Agencije istakao značaj Austrije na polju direktnih stranih investicija, ističući da se radi o zemlji koja je duži niz godina najveći investitor u BiH sa ukupno investiranih 2,492.6 miliona KM (podaci CBBiH).

Od ambasadora se očekuje da nastavi dosadašnju uspješnu saradnju s privrednom komorom Austrije, privrednim udruženjima i ostalim relevantnim institucijama kako bi se nastavio pozitivan trend priliva DSU. Pored toga, potrebno je nastaviti sa organizovanjem poslovnih skupova/foruma na kojima će se predstaviti investicione mogućnosti Bosne i Hercegovine s ciljem animiranja  austriskih privrednika i naše dijaspore na investiranje.

Ambasador je istakao značaj FIPA-e i njene podrške za realizovanje definisanih prioriteta u njegovom budućem radu ističući da se zajedničkim radom može doprinijeti boljem imidžu naše zemlje.

Back To Top