skip to Main Content

“Forum je pokazao da dobre makroekonomske uslove treba pretvoriti u održivi rast, ali i da bez podizanja nivoa investicija neće biti značajnijeg rasta“, istakao je na zatvaranju 25. Kopaonik biznis foruma predsjednik Saveza ekonomista Srbije i predsjednik programskog odbora KBF, Aleksandar Vlahović. Ovogodišnji Forum okupio je više od 1.200 predstavnika vladinog i nevladinog sektora, domaćih i stranih privrednika, međunarodnih eksperata i diplomatskog kora, što je najveći broj učesnika do sada. Tokom četiri dana, učesnici su bili u prilici prisustvovati na 22 panela, 3 plenarne sesije, 6 specijalnih događaja i 3 specijalna obraćanja, a Forum je radio sveukupno oko 40 sati. Zaključci 25. Kopaonik biznis foruma bit će pretočeni u dokument Kopaonik konsenzus, koji će biti upućen široj i stručnoj javnosti, Vladi Srbije i Narodnoj banci Srbije, kreatorima ekonomske politike.

Na forumu se govorilo o digitalizaciji, obrazovanju, kreativnoj ekonomiji i razvoju nauke dok su centralne teme bile strukturne reforme, restrukturiranje državnih preduzeća, završetak privatizacije, konverzija dobrih makroekonomskih uslova u trajni rast te geopolitička pozicija Srbije i tempo napretka ka EU.

Vlahović je napomenuo da Kopaonik biznis forum nije mjesto gdje se donose odluke već platforma za argumentovanu raspravu i razmjenu različitih mišljenja u političkom i privrednom životu.

“Forum nije izgubio akademsku notu koja je prisutna na najvišem nivou što nam je jako bitno. Vlada danas govori o potrebi povećanja investicija i značajnom rastu, digitalizaciji, reformi obrazovanja i kreativnoj ekonomiji, tako da smo na istoj liniji”, kazao je Vlahović te dodao da prioritet u budućnosti mora biti restrukturiranje javnih preduzeća, ali i velikih neprivatizovanih državnih preduzeća.

Predsjednik Udruženja korporativnih direktora Srbije, Dragan Đuričić, na zatvaranju Foruma istakao je da je zadatak učesnika Foruma da daju dijagnoze koje neko treba da harmonizuje i usmjeri u dobrom pravcu. Đuričić je također istakao da Forum već 25 godina okuplja iluminatore, ljude iz biznisa, preduzetnike, naučnike, ljude koji se bave obrazovanjem i ljude koji se bave reformama države, kao i bivše predsjednike, potpredsjednike, ministre i profesore, te je naglasio da svi oni podržavaju orijentaciju vlade prema digitalizaciji i da su uvijek davali konstruktivne prijedloge.

 

Back To Top