skip to Main Content


Buduća saradnja, rješavanje prioritetnih pitanja kao i finansijska podrška najvećem drugostepenom sudu u Federaciji BiH, bile su samo neke od tema inicijalnog sastanka o kojima su premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica pravde i uprave Lejla Brčić, pomoćnica Irena Zima razgovarali sa predsjednikom Kantonalnog suda Vladimirom Špoljarićem, sekretarom Enisom Pazeljom i šeficom odsjeka za računovodstvo Almom Matoruga.

Istaknuto je da se u narednom periodu od rukovodstva Kantonalnog suda očekuje ubrzaniji angažman na rješavanju zaostalih predmeta, kojih ima preko 25 hiljada.

“Upravo nerješavanje pomenutih predmeta u razumnom vremenskom roku uzrokuje enormno trošenje novca iz Budžeta Kantona Sarajevo, zbog čega je samo u 2018. godini plaćeno preko milion konvertibilnih maraka apelantima, po odlukama Ustavnog suda BiH”, naglasila je ministrica Brčić.

Poručila је kako se sredstva moraju i trebaju racionalnije koristiti za podizanje učnikovitosti i operativnosti rada Suda, ali to neće biti moguće dok se ne riješe predmeti koji su se godinama akumulirali.

Premijer Forto je rekao da je Vlada Kantona Sarajevo spremna da se u inicijalnom Budžetu za 2019. godinu, ali i rebalansom koji je najavljen sredinom godine iznađu neophodna sredstva za poboljšanje uslova rada u Kantonalnom sudu.

Predsjednik Špoljarić je izrazio spremnost da nastavi sa započetim procesom stvaranja mjera, koje će za cilj imati značajno smanjenje akumuliranih zaostalih predmeta na godišnjem nivou.

Dogovorena je aktivna saradnja na dnevnom nivou, kako bi se rješavala prioritetna pitanja, kako ona potcrtana na današnjem sastanku, tako i ona na polju poduzimanja zajedničkih aktivnosti prema višim nivoima vlasti radi izmjene propisa koji se negativno odražavaju na finansijsko poslovanje Suda, Budžeta, ali i usporavaju svakodnevni rad ove pravosudne ustanove.

Back To Top