skip to Main Content
Vlada FBiH

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i zamjenici premijera Jelka Milićević i Vesko Drljača održali su sastanak s dužnosnicima vlada svih kantona u Federaciji BiH s ciljem sinergije djelovanja u pravcu uspješnije realizacije reformskih ciljeva.

Federalni premijer je na pres-konferenciji kazao da je tema sastanka u suštini bila harmonizacija dosadašnjih i predstojećih poteza.

Tri kantonalna premijera – Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, Tuzlanskog Bego Gutić i Zapadno-hercegovačkog Zdenko Ćosić u obraćanju novinarima ocijenili su da se radilo o izuzetno važnom sastanku na kojem su ukazali na moguće negativne refleksije zakona o doprinosima i porezu na dohodak.

– Bojimo se da će primjena tih zakona imati negativne refleksije na izvanbudžetske fondove, a posebno na zavode za zdravstveno osiguranje. Zato se može očekivati da niži nivoi vlasti upute određene sugestije za moguće dorade ovih zakonskih rješenja – rekao je Ćosić.

Konaković je rekao je da su dosadašnje aktivnosti doprinijele pozitivnim pomacima, te da je u prethodnim godinama povećan broj zaposlenih, povećani su prihodi od direktnih i indirektnih poreza.

– Dva zakona o kojima smo razgovarali su vrlo „opasni“, jer bi se uvođenjem novih osnovica mogli povećati, s jedne strane, nameti u javnoj potrošnji, dok s druge strane oslobađamo onaj dio kapitala koji bi mogao napuniti dijelove budžeta. Pojavljuje se dilema kako će se to reflektirati na zavode zdravstvenog osiguranja i službi za zapošljavanje i tu zaista trebamo biti hrabri i vrlo obazrivi. Trebamo biti spremni da će neki od fondova eventualno trpiti i da će biti smanjenih prohoda koji bi mogli biti nadomješteni iz drugih izvora. Danas smo čuli da bi to moglo biti oporezivanje igara na sreću – rekao je Konaković.

Premijer Gutić naglasio je da je provođenje Reformske agende dalo pozitivne rezultate, te da su efekti najvidljiviji u tom kantonu. Naveo je da je pokrivenost uvoza izvozom u TK, prema posljednjim podacima, više od 80 posto, a na nivou FBiH iznosi oko 60 posto. Broj zaposlenih, također, značajno je povećan u proteklim godinama.

Gutić je također dodao da bi određena zakonska rješenja iz zakona o doprinosima i porezu na dohodak mogli direktno utjecati na prihode kantona i lokalnih zajednica.

– Prema rezultatima analiza koje je radila Vlada TK, štetan utjecaj na ovaj kanton bio bi oko 10 miliona maraka, ali prema podacima koje smo danas vidjeli u analizi Federalnog ministarstva finansija, to je negdje oko 1,2 miliona KM – rekao je Gutić.

 

 

(FENA)

Back To Top