skip to Main Content
Zdk

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je predloženi kantonalni budžet za 2018. godinu u iznosu od 318.995.430 KM. Ovako projicirani budžet je veći za oko osam miliona KM u odnosu na prošlogodišnji plan kantonalnog budžeta.

Donošenju novog budžeta predhodila je opsežna procedura u kojoj je su zastupnici Skupštine prihvatili četiri od ukupno 20 podnesenih amandmana, koji su time i ugrađeni u budžet za 2018. godinu.

– Ovim smo budžetom probili granicu od 300 miliona, prošle godine smo imali prihode uvećane za 7,6 posto, a imamo projekciju da će i ove godine rasti industrijska proizvodnja i GDP tako da smo ušli sa projekcijom povećanja za 5,5 posto. Budžet je u ovom trenutku više opredjeljen prema kapitalnim ulaganjima i investicijama u odnosu na prošlu godinu, a plaće budžetskih korisnika su povećane za 5,2 posto. Ono što mi je drago da smo završili socijalni dijalog u vezi kolektivnih ugovora i zato očekujem da ćemo poslije dvogodišnje stabilizacije budžeta, koji smo doveli u likvidnu situaciju, ovu godinu proći bez nekih većih problema što se tiče likvidnosti i realizacije projekata – kazao je za Fenu premijer ZDK Miralem Galijašević.

Budžet je usvojen u srijedu, a zastupnici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona usvojili su i Zakon o izvršenju budžeta za 2018. godinu, bez kojeg realizacija donesenog budžeta za 2018. godinu nije moguća.

 

 

(FENA)

Back To Top