skip to Main Content

Ilija Bakalar, izvršni direktor za distribuciju električne energije u JP Elektroprivreda HZHB posjetio je, juče, Općinu Čitluk, gdje je održan radni sastanak sa načelnikom Marinom Radišićem. Bilo je riječi o distribucijskim objektima na području općine Čitluk, projektima koji su realizirani, te o projektima čija je realizacija planirana imajući za cilj sigurniju i kvalitetniju opskrbu električnom energijom krajnjih korisnika.

Nastavljajući rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih kapaciteta JP Elektroprivreda HZHB na području poslovnice Elektro Čitluk planirala je u 2018. godini investirati 656.700,00 KM iz kreditnih sredstava EIB-a. Ovaj novčani iznos osiguran je za realizaciju dvanaest projekata na području općine Čitluk, koji su kroz ulaganja u niskonaponsku mrežu i ostala ulaganja u distribucijske objekte već uglavnom realizirani. No, na održanom sastanku moglo se čuti da su u planovima poslovanja JP Elektroprivreda i ulaganja dodatnih sredstava iz ovog izvora financiranja, tako da će u budućem razdoblju investicije financirane sredstvima iz kredita Europske investicijske banke na području općine Čitluk premašiti 1,3 milijuna KM.

Pored ovih projekata, Bakalar je istaknuo i planirane investicije za 2018. godinu u petnaestak projekata na području Općine Čitluk čiju će realizaciju ovo javno poduzeće financirati iz vlastitih sredstava.

Za ove projekte uskoro je planirano raspisivanje natječaja, a ukupna investicijska vrijednost procjenjuje se na više od milijun konvertibilnih maraka.

 

Back To Top