skip to Main Content
71773 Porezna Uprava 08

Poreznim obveznicima

Porezna uprava poziva sve obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac trošite na plaćanje kazni i kamata.

Iako je Uprava samo u 35 jednodnevnih akcija zapečetila 2.000 objekata i izrekla novčane kazne u iznosu od 12.363.530,00 KM, njen osnovni i primarni cilj nije kažnjavanje, pečaćenje i zatvaranje objekata, niti će to ubuduće biti. Cilj Uprave je da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika. Zato, molimo vas da svoje obaveze izvršavate blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljujete i plaćate, da prijavite svakog radnika, odnosno da poslujete u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima i zahvaljuje se svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju porezne obaveze.

 

Radnicima koji rade na crno

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo prijavom moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko – invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.  Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da pomognu vama. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi?

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavaju svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

 

Građanima

Ne dozvolite da vašu sreću umanjuju oni koji varaju državu i ne plaćaju poreze, jer porez je vaš novac. Vašim prijavama vi ste na putu dobra, pravde, istine i pomoći svojoj domovini, a ovo su najviše univerzalne vrijednosti – budite dio univerzalnih vrijednosti i prijavite Poreznoj upravi sve one koji nelegalno posluju. Vaš odaziv nije „cinkarenje“. Oni koji to nazivaju „cinkarenjem“ ne žele dobro vama, vašim susjedima i našoj domovini i oni odobravaju nezakonito bogaćenje pojedinaca. Poštivanje poreznih zakona i blagovremeno izvršavanje poreznih obaveza je za dobrobit svih nas, za našu sadašnjost i budućnost, a neplaćanje poreza i nezakonito bogaćenje pojedinaca donosi štetu cijelom društvu. Zato vas pozivamo da saznanja o nelegalnom poslovanju, odnosno nepoštivanju poreznih zakona prijavite Poreznoj upravi.

Budite saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

  

Računovođama i revizorima

Vaša struka može i treba obaviti značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i aktivnostima utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Pozivamo vas da radite na način koji služi javnom interesu i da postupate u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdržite od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizijsku profesiju.

Kako ne bi bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti, pozivamo vas da Upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti. Vaša dužnost i odgovornost je da djelujete u javnom interesu i u skladu sa pravilima struke, da zaštite sebe i profesuju koju obavljate.

Porezna uprava će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti računovođama i revizorima čiji se klijenti pojavljuju kao akteri izbjegavanja i neplaćanja javnih prihoda.

Budite partner Porezne uprave.

Back To Top