skip to Main Content
JAVNE NABAVKE – Žalba U Postupku Nabavke Radova

Piše: Mirel MUJKANOVIĆ, dipl. pravnik

Predmet rada je analiza postojećih rješenja u oblasti javnih nabavki u pogledu mogućnosti izmjena ugovora i okvirnog sporazuma tokom njihovog trajanja. Važeće zakonsko rješenje u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini predviđa mogućnost izmjene ugovora i okvirnog sporazuma samo u slučaju izmjene cijene i to uz preduslov da je takva mogućnost definisana u tenderskoj dokumentaciji. Rješenja iz Nacrta o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini predviđaju nekoliko mogućih izmjena bez navođenja konkretnih slučajeva na koje bi se takve izmjene mogle odnositi. Uslovno je definisana pravna priroda ugovora o javnoj nabavci u Bosni i Hercegovini, ali je i predstavljeno različito poimanje pravne prirode ovih ugovora u pravima država članica Evropske unije, kao i same Evropske unije. Dat je prikaz rješenja u ovom pogledu iz Direktive o javnim nabavkama kao i zakonska rješenja u susjednim državama koja mogu biti vodilja na koji način navedene izmjene tretirati i riješiti u oblasti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini…


…Opširnije čitajte u broju 1403

Back To Top