skip to Main Content

PITANJE: Komunalno preduzeće vrši usluge snabdijevanja pitkom vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, dakle, usluge javnog interesa. Osnivač (grad) koji je 100%-tni vlasnik kapitala, dodijelio je preduzeću obavljanje usluga jedinstvenim tehničko-tehnološkim sistemom kao jedinom preduzeću koje može vršiti te usluge. Ujedno, osnivač donosi odluku o visini cijene komunalnih usluga. Zakonom o porezu na dobit je propisano ko su povezana lica. Da li mi kao preduzeće koje obavlja djelatnost od javnog interesa, a čiju kontrolu određuje osnivač, treba da primjenjujemo odredbe ovog Zakona i Pravilnika o transfernim cijenama, odnosno da li se na nas kao takve odnose ove odredbe Zakona?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top