skip to Main Content

PITANJE: U kojem trenutku postoji obaveza obračuna PDV-a, za uslugu vođenja kurseva stranih jezika? Kurs traje tri mjeseca, a naplata će biti tek nakon što se obavi kurs. Da li obračunati PDV svaki mjesec iz razloga što je usluga djelimično izvršena, ili sačekati posljednji dan završetka usluge pa tek onda izvršiti fakturisanje?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top