skip to Main Content
Autoput Koridor 5c

 

Vlada FBiH je usvojila izvješće o realizaciji Plana poslovanja Javnog poduzeća Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2015. godinu. Lani je, kaže se u izvješću, nastavljena izgradnja lokalnih prometnica i uređenja deponija na svim poddionicama na Koridoru Vc koje su već bile u izgradnji. Također, nastavljena je izgradnja poddionice Klopče – Drivuša, dužine 2,23 kilometra, a završena je prva faza poddionice Svilaj – Odžak.

Autoceste FBiH su lani ostvarile ukupne prihode od 111.558.837 KM, što je 3,21 posto više od planiranih. Prihodi od akcize su veći u odnosu na plan za devet posto, kao i uplata zadržanog iznosa akcize za 2014.-2015. za 10,50 posto, sto je posljedica povećanja prometa goriva na tržištu.

Prihodi od naknade za koristenje cestovnog zemljišta i iznajmljivanja TK kanalizacije su manji od planiranih pošto nije realiziran ugovor o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti, jer je obaveza plaćanja naknade korisnika vezana za početak puštanja u rad objekata, što se očekuje u 2016. godini.

Broj vozila evidentiranih na autocesti u 2015. je veći u odnosu na 2014. godini, to jest predstavlja povećanje ukupnog mjesečnog prometa od 45,92 posto. Pretprošle godine je evidentirano 5.830.813, a prošle 8.508.600 vozila.

 

Back To Top