skip to Main Content

PITANJE: Da li se može izuzeti primjena MSFI 16, ako se u ugovoru o najmu navede da i najmodavac i najmoprimac mogu u roku od 30 dana raskinuti ugovor o najmu, a na osnovu MSFI 16?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top