skip to Main Content

PITANJE: Ukoliko radnik navršava 40 godina staža osiguranja zaključno sa 31. 3. 2020. godine, da li se obračun za visinu penzije vrši na kraju kalendarske godine, odnosno zaključno sa 31. 12. 2019. godine, ili će se obračun za visinu penzije vršiti za ukupan staž osiguranja, zaključno sa 31. 3. 2020. godine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Članovima 42. do 47. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisan je način izračuna penzije. U tom smislu, između ostalog, u članu 44. propisano je da se radi određivanja ličnih bodova osiguranika, penzijski staž se iskazuje brojčano, a utvrđuje se tako da se svaka godina računa kao 1, svaki mjesec kao 0,083333, a svaki dan kao 0,002777.

Dakle, nesporno je da u obračun visine penzije ulazi svaki ostvareni mjesec pa i dan, tako da će osiguraniku u konkretnom slucaju biti uračunat navedeni period, jer je članom 44. stav 3. propisano da kod izračuna penzije za određivanje ličnih bodova osiguranika, penzijski staž može iznositi i više od 40 godina.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top