skip to Main Content

Krava1

 

Nakon što je na 70. sjednici donijela Odluku o dopuni liste zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za Federaciju BiH, kojom su bolesti plavog jezika i bolest kvrgave kože stavljene na listu bolesti od posebnog interesa za Federaciju BiH, Federalna vlada je danas donijela odluku o preraspodjeli poticajnih sredstava za veterinarstvo.

Obzirom da se radi o bolestima koje do sad nisu bile prisutne na području Federacije BiH i čiju pojavu nije moguće predvidjeti, bilo je potrebno izvršiti ovu preraspodjelu tako da sredstva predviđena za realizaciju projekata za izradu strategije u kontroli zdravlja i dobrobiti životinja i laboratorijske dijagnostike, kao i za sufinansiranje zdravstvene zaštite pasa lutalica u registrovanim azilima za pse, budu preraspoređena za dijagnostička ispitivanja i naknadu štete vlasnicima uginulih i neškodljivo uklonjenih životinja.

U cilju jednoobraznog postupanja veterinarske službe na terenu i otklanjanja nejasnoća u provođenju mjera na životinjama koja još nisu došla u fazu proizvodnje, iako su za to namijenjene, pojam „mliječna goveda“ je zamijenjen pojmom „ženska goveda“.

 

Back To Top