skip to Main Content
Poljoprivreda Novac

 

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je izmijenila i dopunila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu za 2016. godinu”. Izmjene i dopune se odnose na odredbe iz Programa za propisana ograničenja visine novčane podrške koju može ostvariti fizička osoba, zatim obaveza o izmirenju poreskih obaveza.

Pored toga Vlada FBiH je 9.9.2016. godine donijela zaključak kojim je zaduženo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pokrene izmjene i dopune Odluke o usvajanju Programa radi definiranja dijela naslijeđenih dugovanja za proizvodnje iz 2014. godine, a koje će biti izmirene u ovoj godini.

Ukupna dugovanja za nerealizovane zahtjeve iz 2014. godine za proizvodnje iznose 15.719.303,10 KM, a izmjenom i dopunom Programa planirana je isplata njihovog dijela, od čega za biljnu proizvodnju 1.179.420,15 KM, a za animalnu 3.986.118,00 KM.

U Programu novčanih podrški za 2016. godinu, propisano je ograničenje za ostvarivanja prava na novčanu podršku fizičkim osobama u visini do 6.000 KM. S tim u vezi je svim nadležnim kantonalnim ministarstvima upućena instrukcija kojom je pojašnjena ova odredba prilikom obrade zahtjeva klijenata – fizičkih osoba. U cilju sveobuhvatnije informisanosti klijenata, ova instrukcija je uvrštena u izmjenu i dopunu Programa.

Kada je riječ o odredbi koja se odnosi na izmirenje obaveze klijenata prema Poreznoj upravi FBiH i Upravi za indirektno oporezivanja BiH, nju moraju sadržavati svi pravilnici koji budu objavljeni nakon izmjene Programa.

Izmjenama i dopunama Programa je izvršena preraspodjela sredstava s Modela kapitalnih ulaganja u Model podrške proizvodnji. Također, i kod Modela ostalih vrsta podrške su brisane određene mjere, a taj iznos sredstava je raspodijeljen u Model podrške proizvodnji, kao i za povećanje iznosa sredstava za izmirenje obaveza po sudskim presudama i žalbama.

Back To Top