skip to Main Content

 

Federalna vlada juče je izmijenila Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „Bosnalijek” d.d. Sarajevo. Na ovaj način je određeno da će postupak prodaje provesti Agencija za privatizaciju u FBiH, u skladu s Pravilnikom o postupku prodaje državnog kapitala na berzi, a da početna prodajna cijena ne može biti niža od 14,73 konvertibilne marke.

Kao razlog za imjenu Odluke navdeno je da je Aukcija zakazana za 28.7.2016. godine, sa cijenom 15,50 KM po dionici, bila neuspješna jer nije bilo kupovnih naloga. Stoga je određena nova početna prodajna cijena jedne dionice od 14,73 KM.

Back To Top