skip to Main Content

PITANJE: Da li je komisija za izlaganje podataka na javni uvid nekretnina koje imenuje općinsko vijeće s obzirom na svoju nadležnost koja je definisana od glave VI. člana 43. do člana 85. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (“Službene novine FBiH”, broj 92/16), ovlaštena i nadležna da obavlja poslove definisane i opisane u glavi IV. iste Uredbe, “Usaglašavanje BPIKK sa stvarnim stanjem i priprema podataka za izlaganje” s obzirom na član 24., a ovaj u vezi člana 22. i člana 23. iste Uredbe?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Da li komisija za izlaganje podataka o nekretninama na javni uvid, nakon provedenog postupka koji se provodi u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, donosi rješenje?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top