skip to Main Content

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko prisustvovao je Regionalnoj ministarskoj konferenciji o inovacijama – Innovation Talk 2018 – održanoj krajem novembra u Beogradu koja je za cilj imala predstavljanje najznačajnijih trendova u toj oblasti.

Konferencija je organizirana pod pokroviteljstvom Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije, a uvodnu riječ dao je ministar Nenad Popović: “Inovacioni ekosistemi zemalja u regionu postali su ključni pokretači njihovog ekonomskog i društvenog razvoja. Želimo da zasnivamo budući razvoj naših privreda na novim tehnologijama, vještačkoj inteligenciji, robotici, virtuelnoj realnosti, blockchainu, internetu stvari i big data analitici. Ali, u tome ne treba da zaboravimo značaj čovjeka koji ove tehnologije pokreće i kome one služe. Budućnost pripada tom čovjeku.”

Martin Kern, direktor Evropskog instituta za inovacije i tehnologije, rekao je da zemlje regiona imaju veliki potencijal u oblasti inovacija i mogu mnogo toga ponuditi.

Evropska komesarka za digitalno društvo i ekonomiju Marija Gabrijel rekla je da je uvjerena da je budućnost zemalja regiona digitalna i dodala: „Danas moramo napraviti izbor: ili ćemo iskoristiti mogućnosti koje nam digitalizacija nudi ili ćemo stajati u mjestu i gledati kako voz prolazi. Vjerujem da je ovaj izbor lak. Moramo reagirati zajedno.“

Na panel-diskusiji pod nazivom „Innovation, Balkan Insight“, pored ministra Juska, učestvovali su ministar Nenad Popović, ministar nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske Alen Šeranić, direktor Slovačke inovacione i energetske agencije Artur Bobovnički i direktor Fonda za inovacije Makedonije Jovan Despotovski.

Uz korisnu razmjenu iskustava, zaključeno je da se u budućem periodu najviše napora uloži u izgradnju zajedničke digitalne budućnosti u regionu.

„Na prijedlog Ministarstva, Vijeće ministara BiH je usvojilo Politiku razvoja informacionog društva BiH za period od 2017. do 2021. godine. Politika sadrži i dio koji daje smjernice da održiv rast označava izgradnju održivog i konkurentnog privrednog društva koje efikasno iskorištava resurse, uključujući i zelene tehnologije, ubrzavanje razvoja pametnih mreža korištenjem IKT-a, korištenje mreža na nivou EU, te jačanje konkurentnih prednosti poslovanja, prvenstveno u proizvodnji i u okviru naših malih i srednjih poduzeća, kao i pomoći potrošačima da cijene efikasno iskorištavanje resursa“, naglasio je ministar Jusko.

„U svakom trenutku je potrebno uključiti privatni sektor u saradnju sa javnim, gdje je to moguće. Ne treba razdvajati javno i privatno partnerstvo jer smatram da su oni podjednako važni u razvoju i prosperitetu svake zemlje“, zaključio je ministar Jusko.

U sklopu Konferencije je održan bilateralni sastanak ministara Juska i Popovića. Na tragu prethodnog bilateralnog sastanka održanog  6. 11. 2018. godine, ministri su se složili da će ustrajati u izgradnji zajedničke digitalne budućnosti u regionu. Razgovarali su o saradnji ministarstava u cilju proširenja ovih pozitivnih stavova na sve zemlje u regiji, unapređenju cyber sigurnosti, podršci aktivnostima uključivanja žena u inovaciona preduzetništva kroz promociju, afirmaciju i direktnu podršku u realizaciji njihovih ideja, inovativnim ekosistemima i stanju u oblasti legislative u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji u okviru nadležnosti ovih dvaju ministarstava.

Još jednom su ministri potvrdili zajedničku opredijeljenost za formiranje radne grupe zemalja regiona koja će raditi na koordinaciji aktivnosti u vezi sa cyber sigurnošću, kao i daljnjem razvoju informacionih tehnologija, što će u konačnici izroditi zajedničkim idejama i projektima.

Back To Top