skip to Main Content

PITANJE: U pogledu primjene odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine FBiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13) i to u smislu načina izbora i imenovanja predstavnika kantonalnog ministarstva zdravstva u upravne odbore općinskih zdravstvenih ustanova na području tog kantona, kako primijeniti odredbe iz člana 9. stav 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top