skip to Main Content

Prva konstituirajuća i izborna sjednica Skupštine Privredne/Gospodarske komore FBiH za mandatni period 2018 – 2022.  održana je juče u Sarajevu.

Prisutne je u ime premijera Vlade FBiH pozdravio federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić. Istakao je kako je rad Komore u proteklom mandatnom periodu potvrdio svrsishodnost i potpuni smisao saradnje Komore i Vlade FBiH, sa zajedničkim ciljem da se stvori što je moguće bolji  poslovni ambijenti. Naglasio je kako je aktuelna Vlada FBiH započela brojne reformske procese koje stvaraju pretpostavke za unaprijeđen poslovni ambijent, a posebno izdvojio Zakon o poticanju male privrede i Zakon o poboljšanju poslovne infrastrukture, kao dva važna propisa koja su sektoru malih preduzeća dodatan vjetar u leđa za kvalitetnije poslovanje i pretpostavka za kvalitetnije subvencioniranje.

Za predsjednika Skupštine P/GKFBiH imenovan je Bajazit Jašarević iz Elektroprivrede BiH Sarajevo, potpredsjednica je Ivana Vujević iz GUMA M d.o.o. Mostar.

Za predsjednika Upravnog odbora imenovan je Mirsad Zaimović, BH Telecom d.d. Sarajevo, za potpredsjednika UO Dario Jerković, Economic d.o.o. Vitez. Predsjednica Nadzornog odbora je Mia Glamuzina, Natura-Pharm d.o.o. Široki Brijeg, a potpredsjednik NO Zaim Buljubašić, BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla.

Za predsjednika i potpredsjednika Privredne/Gospodarske komore FBiH ponovo su izabrani Marko Šantić i Mirsad Jašarspahić.

Novoizabrani predsjednik P/GKFBiH Šantić zahvalio se članovima Skupštine, ali i prisutnim predstavnicima vladinog sektora, Vanjskotrgovinske komore BiH i Udruženja poslodavaca FBiH na podršci, te je istakao kako će i narednom mandatu pružati podršku reformskim mjerama koje vode ka evropskim integracijama i održavati intenzivne kontakte sa firmama iz svih dijelova FBiH.

Potpredsjednik Jašarspahić je naglasio da je rukovodstvo Komore u prethodnom mandatu uvažavalo smjernice privrede i partnera iz vladinog i nevladinog sektora, te da je ponovo imenovanje potvrda ispravnosti ovog pristupa, kao i zalaganja i truda u prethodnom periodu.

Back To Top