skip to Main Content

Slika 2

 

Adin Begić, Dženita Demir i Fahrija Muratović proglašeni su Microsoft inovativnim nastavnicima te tako prepoznati kao lideri u korištenju tehnologije za unapređenje obrazovnog pocesa. Na ovaj način postali su dijelom zajednice od 4.800 nastavnika širom svijeta koji imaju ovo vrijedno priznanje. Inače, svake godine, Microsoft bira inovativne nastavnike koji razmjenjuju ideje, nove pristupe i uče jedni od drugih, čineći tako globalnu zajednicu posvećenu poboljšanju učeničkih rezultata kroz upotrebu tehnologije.

Slika 1

Već devet godina Microsoft uspješno sarađuje sa školama I nastavnicima u Bosni I Hercegovini. Program inovativnih nastavnika je samo jedna u nizu inicijativa koje doprinose poboljšanju procesa učenja i podučavanja. Naši nastavnici, Adin, Dženita i Fahrija, su svojim primjerima pokazali da BiH itekako raspolaže sa inovativnom potencijalom u obrazovanju koji je Microsoft prepoznao i uvrstio ih među globalne lidere u upotrebi tehnologije. Radujemo se daljoj saradnji sa našim predstavnicima i nadamo se da će njihovi primjeri potaći i druge nastavnike u BiH da budu inovativni za dobrobit učenica i učenika. “ izjavila je Anida Jusufović, voditeljica odjela za obrazovanje za BiH i Hrvatsku u Microsoftu.

Microsoft inovativni edukatori unapređuju svoje znanje o korištenju tehnologije u učionici sa ciljem poboljšanja učenja i podučavanja. Također funkcioniraju kao važna spona između Microsofta i obrazovnog sistema dajući savjete kako najbolje integrirati tehnologiju u obrazovne programe te promoviraju modernu tehnologiju na raznim događanjima kao olakšavajući faktor za učenje.

“Microsoft inovativni nastavnici su stručnjaci koji inspiriraju ostale primjenjujući nove metode u nastavi i učenju kako bi motivisali učenike i osnažili ih da postignu više”, rekao je Anthony Salcito, potpredsjednik, edukacijskog segmenta u Microsoftu za cijeli svijet. “Mi slavimo i podržavamo njihov svakodnevni rad!”

 

Back To Top