skip to Main Content

Sparkasse Bank je danas u svom sarajevskom sjedištu prezentovala rezultate poslovanja u 2016. godini, uz osvrt na makroekonomske pokazatelje i ostvarenja bankarskog sektora.

-Sparkasse Bank je i u 2016. bila jedan od najaktivnijih kreditora u bankarskom sektoru, što potvrđuje naš kreditni rast od 6,1% za koji je bilo potrebno plasirati 533 miliona KM kreditnog novca. Shodno tome, kreditni portfolij banke je povećan na 934 miliona KM, a aktiva na skoro 1,2 milijarde KM. Povećanje rasta štednje stanovništva u našoj banci od oko 10% je potvrda da građani BiH prepoznaju Sparkasse Bank kao stabilnog i pouzdanog partnera. Povećali smo broj uposlenih na 521, investirali u širenje mreže bankomata, radili na unapređenju infrastrukture naše poslovne mreže, te implementirali najsavremenije elektronske servise i bankarske prakse. Naša dinamična tržišna aktivnost i rast svih ključnih pokazatelja poslovanja su rezultirali ostvarenjem dobiti od 18,6 miliona KM te se 2016. može okarakterisati kao najuspješnija poslovna godina Sparkasse Bank do sada –  izjavio je Sanel Kusturica, generalni direktor Sparkasse Bank. Prema njegovim riječima, Sparkasse Bank je sa matičnom grupacijom Erste i Sparkasse Austrija odlučna u reinvestiranju dobiti u domaću ekonomiju, te je ostvarena dobit 2016. usmjerena u povećanje kapitala od 13,4%.

-Upravo ova strategija, uz visok nivo stabilnosti, nam omogućava da intenzivnom kreditnom aktivnošću podržavamo privredu i građane BiH – naglasio je direktor Kusturica.

Nedim Alihodžić, izvršni direktor Sparkasse Bank  iznio je podatak da je Banka u 2016. intenzivirala kreditiranje privrede.

Prema njegovim riječima, rast kredita pravnim licima predvođen je upravo kreditima srednjem i malom biznisu koji su povećani za 5,6%, od čega su krediti za investicije rasli i preko 30%. Prema pravnim licima smo u 2016. usmjerili oko 380 miliona KM kreditnog novca, što čini preko 70% ukupnih plasmana Sparkasse Bank u prošloj godini i potvrđuje našu spremnost da budemo aktivan partner privrednicima i podržimo privredni rast.

-Imamo izuzetno pozitivna iskustva sa angažmanom kreditnih linija EBRD-a za investicije u podizanje konkurentnosti malog i srednjeg biznisa. Posljednja kreditna linija koju smo realizirali je generisala preko 300 novih radnih mjesta u finansiranim preduzećima te im omogućila značajno unapređenje poslovanja. Stoga smo u 2016. potpisali novi aranžman sa EBRD-om i plasirali liniju od osam miliona eura, koja će preduzećima donijeti i grantove u ukupnom iznosu od 1,2 miliona eura – precizirao je direktor Alihodžić.

O izazovima,  odnosno faktorima poslovnog okruženja koji se direktno i indirektno reflektuju na poslovanje bankarskog sektora, govorio je Amir Softić, izvršni direktor Sparkasse Bank.  Osvrnuo se na skroman rast makroekonomskih pokazatelja, neizvjesnost u vezi realizacije MMF aranžmana i regulatorni okvir.

Bosni i Hercegovini predstoji usklađivanje sa EU propisima koji donose znatno strožije kapitalne zahtjeve, i mogu promijeniti sliku kada je u pitanju prepoznavanje i tretman pokazatelja finansijskog zdravlja bankarskog sektora poput udjela nekvalitetnih kredita. Na bankarskom tržištu BiH je evidentan pad kamatne marže sa jedne strane, a sa udjelom nekvalitetnih kredita od 11,8% su tržišni rizici koje banke moraju biti sposobne da apsorbuju i dalje visoki. Stoga jačanje stabilnosti sektora mora biti u fokusu svih reformskih mjera, a kako bi banke mogle kompenzirati gubitke u fazama recesija i nastaviti da kreditiranjem podržavaju realnu ekonomiju.

-Sparkasse Bank ima uspostavljene snažne mehanizme upravljanja rizicima, te se prema svim pokazeteljima  aktive i adekvatnosti kapitala ubraja među najstabilnije banke na tržištu. Udio nekvalitetnih kredita je manji od 10% uz pokrivenost ukupnim rezervama od 98,8%, a naša kapitalna adekvatnost je dostatna za podršku daljem rastu. Upravo ovakav nivo stabilnosti nam omogućava da nastavimo dugoročan i održiv rast u BiH. Apsolutno smo opredijeljeni da ostanemo pouzdan partner i investitor u BiH, a pod tim podrazumjevamo aktivno stvaranje dobrobiti za zajednicu. U 2016. smo realizirali više od 60 projekata podrške u oblastima sporta, kulture, edukacije i socijalnog poduzetništva, a planiramo tako nastaviti i u predstojećim godinama – kazao je direktor Softić.

Back To Top