skip to Main Content
Alumina

Predstavnici kompanije “Alumina” iz Zvornika i Rudnika boksita iz Posušja i Širokog Brijega dogovorili su saradnju prema kojoj bi ova dva rudnika u 2019. godini trebalo da isporuče 100.000 tona rude boksit za potrebe rada zvorničke fabrike.

Ugovorom je definisano da bi rudnik iz Posušja trebalo bi da isporuči 60.000 tona rude boksit, a rudnik iz Širokog Brijega 40.000 tona.


U “Alumini” smatraju da je, kako je veoma važna saradnja s ovim rudnicima jer se tako obezbjeđuju potrebne količine rude za redovan rad u ovoj fabrici.


Direktor poslovne oblasti Razvoj i Kontrola kvaliteta u „Alumini“ Zoran Obrenović rekao je da su rudnici boksita iz Posušja i Širokog Brijega dugogodišnji partneri i da je cilj da se još više razvija saradnja.


-Kompanija „Alumina“ već duži period sarađuje s rudnicima boksita iz Posušja i Širokog Brijega, gdje su izuzetno kvalitetna ležišta boksita, što je veoma bitno s ekonomskog aspekta za poslovanje naše fabrike – istakao je Obrenović, dodajući da će za ispunjenje ovogodišnjeg plana proizvodnje u „Alumini“ biti potrebno više od milion i sto hiljada tona rude boksita.


Direktori Rudnika boksita iz Posušja i Širokog Brijega Petar Petric i Stanko Ljubić su rekli da je „Alumina“ njihov strateški partner kojem rudu isporučuju duži niz godina i da su zadovoljni saradnjom.

(Fena)Back To Top