skip to Main Content

PITANJE: U 2018. godini primili smo fakturu dobavljača za izvršene usluge nadzora. Faktura je uredno evidentirana i knjižena u knjigovodstvu općine. U 2019.godini zaprimili smo zahtjev od istog dobavljača da povlači fakturu jer se u nekom postupku kontrole utvrdilo da istu nije trebalo ispostavljati općini. U tom momentu faktura nije bila plaćena. Na koji način provesti knjiženja ako je u prošloj godini faktura knjižena na klasu 6 te je utjecala na stvaranje proračunskog deficita?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top