skip to Main Content

PITANJE: Porezni obveznik je u protekle dvije godine koristio porezni poticaj iz člana 37. Zakona o porezu na dobit kojim je propisano da porezni obveznik ima pravo na porezno priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto plaće isplaćene novoprimljenim zaposlenima. Da li bi u slučaju isplate dividende došlo do gubitka prava na porezni poticaj, odnosno da li bi u tom slučaju obveznik bio dužan platiti porez na dobit zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom na način kao da nije ni koristio ovaj porezni poticaj?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top