skip to Main Content

Poljoprivreda Novac

 

Federalna vlada je prihvatila informaciju o stanju naslijeđenih dugovanja za proizvodnje iz 2014. godine i zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da isplati nerealizirane zahtjeve klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja u biljnoj i animalnoj proizvodnji koji su pristigli na osnovu člana 40. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji u područjima ugroženim od prirodne nesreće u 2014. godine.

Ovo ministarstvo je, također, zaduženo da isplati nerealizirane zahtjeve klijenata iz 2014. godine po modelu poticaja za animalnu proizvodnju (proizvodnja kravljeg mlijeka za osmi mjesec 2014. godine).

Izmjenama i dopunama Budžeta za 2016. godinu pozicija „Subvencije privatnim preduzećima – poticaj za poljoprivredu“ će biti povećana za iznos od 2.148.327 KM deponovanih sredstava u Turkish Ziraat bank d.d. Sarajevo.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uključivanjem sredstava i izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu definisati dinamiku rješavanja preostalih naslijeđenih dugovanja za proizvodnje iz 2014. godine u ovoj i narednoj godini.

 

Back To Top