skip to Main Content

PITANJE: Isplatili smo nagradu za sve zaposlenike u decembru 2018. godine, a koja je bila oporezovana u cijelom iznosu. Da li da knjižimo tu nagradu na konta obaveza za plaće i pripadajuće doprinose ili da knjižimo obaveze za nagrade i da analitički unesemo nova konta obaveza za doprinose i poreze? Iako su na ovaj iznos plaćeni svi pripadajući porezi i doprinosi, da li se ovi iznosi unose u obrazac Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top