skip to Main Content

PITANJE: Da li porezni obveznik gubi pravo na porezni poticaj ukoliko u godini korištenja poticaja želi isplatiti dividendu iz dobiti (prije 1. 1. 2016. godine), te kako se obračunava porez po odbitku prilikom isplate dividende nerezidentu sa sjedištem u Švicarskoj?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top