skip to Main Content

PITANJE: Javno preduzeće u vlasništvu općine u evidenciji stalnih osnovnih sredstava vodi sredstva koja prema gruntu i katastru nisu njegova. Sredstva su vođena kao takva već duži niz godina jer nam je dato na upravljanje, ali nikada nije preneseno u vlasništvo preduzeća. Na ta sredstva je obračunavana amortizacija svake godine. Nakon izvjesnosti o neprenošenju takvog sredstva u naše vlasništvo za istu se donosi odluka o isknjižavanju. Riječ je o značajnom iznosu za preduzeće. Da li se navedeno sredstvo isknjižava na teret kapitala ili na teret financijskog rezultata? Da li ispraviti obračunatu amortizaciju koja je uticala na financijski rezultat ili isknjižiti stalna sredstva prema podacima kako se vode u knjigovodstvu? Da li obračun amortizacije izvršiti prije ili poslije?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top