skip to Main Content

Realizacija potencijalne poslovne investicije vrijedne oko 10 miliona KM, a u vidu izgradnje nove fabrike za obradu drveta u Gradačcu, bila je tema sastanka delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođene premijerom Jakubom Suljkanovićem i Općine Gradačac, predvođene načelnikom Edisom Dervišagićem.

Kako je rečeno tokom sastanka radi se o bosanskohercegovačkoj kompaniji, koja ime poslovnu saradnju sa švedskom Ikea-om, te osim svojih pogona u Fojnici, u cilju proširenja proizvodnih kapaciteta planiraju izgradnju dodatnih pogona u Gradačcu.
„Gradačac ima prostorne i druge infrastrukturne kapacitete za smještaj ovog proizvodnog pogona koji bi bio dodatni podstrek razvoju privrede Tuzlanskog kantona”, rekao je načelnik Dervišagić.

Premijer Tuzlanskog kantona je izrazio zadovoljstvo iskazanim interesom investitora za investiranje na području ovog kantona.
„Ovakav interes zaslužuje da mi sve naše kapacitete stavimo na raspolaganje i pomognemo eventualnoj realizaciji projekta. Ipak, ono što se javlja kao značajan ograničavajući faktor jeste dostupnost odgovarajućih količina drvne sirovine, posebno ako se ima u vidu da ponuda drvnog sortimenta Javnog preduzeća Šume TK ne može zadovoljiti ni postojeće kapacitete drvoprerađivača sa područja našeg kantona, te su i oni prinuđeni da uvoze znatne količine drvne sirovine” rekao je premijer Suljkanović.
Sa ovim stavom složili su se i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Mufid Klinčević, ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić i predstavnici JP Šume TK.
„Šume TK se već susreću sa znatno većom potražnjom za drvnom sirovinom, nego što to javni šumski fond može da opsluži u ovom momentu. S tim u vezi treba imati u vidu da bi svaka dodatna potražnja ugrozila rad postojećih kompanija u drvoprerađivačkoj industriji, a samim tim i postojeća radna mjesta” rekao je direktor JP Šume TK Kadrija Omazić.

Dogovoreno je da se do narednog sastanka, kada će se razgovarati i direktno sa investitorima prezentirati konkretna situacija i drvni kapaciteti Tuzlanskog kantona, kako bi se investitor i sam mogao opredijeliti za svoje poslovne aktivnosti.
„Nama kao Vladi sigurno da imponira interes investitora da dođu i ulože kapital na području našeg kantona, ali Vlada mora biti osjetljiva i očuvati poslovni ambijent za rad i djelovanje postojećih privrednih društava i radna mjesta koja su u okviru njih već otvorena”, zaključio je premijer Suljkanović.

Back To Top