skip to Main Content

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić primio je juče delegaciju Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona na čelu s ministrom Osmanom Puškarom kako bi razgovarali o nastavku uspješne suradnje na planu privlačenja stranih investicija u BiH.

S obzirom da Ministarstvo privrede trenutno radi na izradi novih investicionih projekata, dogovoreno je da svi novi projekti budu uvrštenu u FIPA bazu projekata kako bi se intenzivno nudili stranim  investitorima.

Posebno je razgovarano o jačanju aktivnosti na planu implementacije Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) za koje u Tuzlanskom kantonu postoje usvojene zakonske odredbe.

Imajuću u vidu mogućnosti koje javno-privatno partnerstvo može ponuditi u smislu privlačenja i domaćih i stranih investicija u sektore poput : zdravstva, sporta, kulture, turizma, infrastrukture, te pružanja javnih usluga, intenziviranje primjene JPP će automatski otvoriti i nove šanse za rast investicija.

Konstatirano je da zakoni o JPP još uvijek nisu doneseni na nivou FBiH i BiH, čime se umanjuju mogućnosti za angažman stranih investicija.

Na sastanku je također razgovarano o poslovnim i slobodnim zonama u BiH, pri tome ističući da značajan broj poslovnih zona u BiH nema osnovne infrastrukture za rad, te stoga ne mogu biti interesantne za poslovanje.

FIPA i Ministarstvo privrede TK će zajednički raditi na implementaciji projekata, te je dogovorena  zajednička aplikacija za jedan od projekata TAIEX s ciljem definiranja kvalitetnih i primjenjivih zakona o javno-privatnom partnerstvu u BiH.

Back To Top