skip to Main Content

 

 

Visina stranih i domaćih investicija u privredu jedne općine determiniše održivost i perspektivu njene ekonomije, odnosno, jedini ključ za unaprjeđenje životnog standarda naših građana su nova radna mjesta, kojih nema bez novih investicija.

Svaki grad i svaka općina ima svoje prednosti i potencijale, ali nažalost kod nas se često dešava da oni nisu prepoznati od strane eventualnih investitora. Zato većina općina u BiH ima veoma složenu ekonomsku situaciju sa velikom stopom nezaposlenosti, ogromnim unutrašnjim dugom i ugroženim životnim standardom svojih građana.

U cilju da promoviše i podrži nove poduzetne inicijative u lokanim zajednicama koje će donijeti nove investicije i nova radna mjesta, Poslovne novine i kompanija LRC razvili su inovativnu plaformu pod nazivom „Gradovi, općine/opštine i biznis“- Lokalna poslovna inicijativa, koji je danas promoviran u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

Ovaj jedinstveni projekat, koji je od iznimne važnosti, kako za lokalne zajednice, tako i domaće privrednike, biće baziran na analitičkim podacima o poslovanju u različitim lokalnim zajednicama u BiH i pokazateljima poslovanja najuspješnijih kompanija. Kroz jedinstvenu printanu publikaciju, u specijalnom izdanju Poslovnih novina, te web portalu (www.poslovnenovine.ba ) po prvi put će se prezentovati istraživanje i mapiranje privrednih potencijala namijenjeno domaćim i stranim privrednicima, lokalnim zajednicama, institucijama, ekonomskim odjelima ambasada i široj javnosti, a sve u cilju privlačenja investicija u realni sektor i otvaranja novih radnih mjesta.

“U printanom izdanju specijalne publikacije Poslovnih novina predstavit ćemo biznis kartu 141 grada/općine/opštine u BiH, kao i kompanije koje su nosioci razvoja svojih lokalnih zajednica. Projekat će se odvijati u više faza. U sklopu projekta najuspješnijim gradovima, opštinama/općinama ćemo u skladu sa transparentnim kriterijima dodijeliti priznanje „Kruna razvoja privrede Bosne i Hercegovine“ za natprosječne pokazatelje privrednih kretanja za proteklu godinu” , izjavila je Alena Ahmetspahić- Fočo, direktorica Projekta i glavna i odgovorna urednica Poslovnih novina.

Business portal www.poslovnenovine.ba je jedinstvena web platforma sa analitičkim prikazima industrija u BiH i profila najuspješnijih bh. kompanija, korisnim informacijama za privrednike, domaće i strane investitore, lokalne zajednice i entitetske i državne institucije. Preko ovog interaktivnog portala poslovna javnost, strani, domaći, te investitori iz dijaspore će imati priliku tražiti partnere, usluge i sve informacije koje su direktno povezane na analitičku bazu podataka LRC-a.

Podršku Projektu pružila je i Vanjskotrgovinska komora BiH koja je prepoznala njegov značaj za osnaživanje privrednih sektora i kompanija koje su nosioci privrednog razvoja u lokalnim zajednicama.

“Cijenimo da je projekat „Gradovi, općine/opštine i biznis” vrlo važan za širu društvenu zajednicu u Bosni i Hercegovini, posebno sa aspekta unapređenja poslovanja i podizanja konkuretnosti poduzeća, te boljeg pozicioniranja domaćih proizvoda na inostranom tržištu. Nadamo se da će privredna analiza, koja će obuhvatiti 141 zajednicu, biti pokretač novih poslovnih inicijativa koje će rezultirati novim investicijskim projektima, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju izvoza proizvoda i usluga iz Bosne i Hercegovine”, istakao je predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić.

Prof. Anto Domazet, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu dao je stručni osvrt na važnost projekta za razvoj lokalnih zajednica u BiH , te jačanje poduzetništva na lokalnom nivou za povećanje zaposlenosti i prihoda.

“Projekat želi da na osnovu uspostavljene metodologije prepozna lokalne zajednice u kojima privredni sektor ima najbolje performanse u uporedbi sa drugim privrednim sektorima u drugim lokalnim zajednicama. Dva su ključna kriterija za ocjenu najboljih performasi privrednog sektora u lokalnim zajednicama. Prvi je izvoz, odnosno privredni sektor koji je iz određene lokalne zajednice ostvario najveći izvoz, a da pri tome ima rast posmatrajući zadnje dvije godine. Drugi kriterij je prosječan broj preduzeća na 1000 stanovnika kod lokalnih zajednica u kojima privredni sektor ima rast zapošljavanja i broja firmi u istom period”, izjavio je konsultant u Projektu Asad Karišik.

“Cilj nam je da u ekonomskoj situaciji kakva je trenutno u BiH, ukažemo na one lokalne zajednice, privredne sektore i poduzetnike koji ostvaruju više, sa željom da njihovi primjeri posluže prepoznavanju najboljih praksi, učenju i saradnji”, zaključio je Karišik.

Back To Top