skip to Main Content
INDIREKTNO OPOREZIVANJE – Pravila Oporezivanja Vaučera U EU

Piše: dr. sc. Dinka ANTIĆ

Pojam „vaučer“ obuhvata različite vrste vrijednosnih kupona, prepaid kartica mobilne telefonije, poklon-kartica, šoping-kartica za diskont kupovine i sličnih kartica kojima se omogućava kupovina dobara ili usluga, izravno ili putem elektronske trgovine. Početkom 2019. godine u Evropskoj uniji su stupile na snagu izmjene PDV Direktive, kojima se unificiraju pravila oporezivanja vaučera PDV-om na razini EU. Očekuje se da će nova pravila oporezivanja doprinijeti eliminaciji dvostrukog oporezivanja ili dvostrukog neoporezivanja u prekograničnim transakcijama unutar EU i smanjenju porezne evazije, kao posljedicama dosadašnje primjene divergentnih nacionalnih pravila članica …

…Opširnije čitajte u broju 1407

Back To Top