skip to Main Content

INA Reference2

 

INA d.d. Zagreb objavila je ponudu za preuzimanje društva Energoeptrol d.d. Sarajevo u skladu sa Zakonom  o preuzimanju dioničkih društava.

Temeljni kapital ciljnog društva je podijeljen na 5.492.922 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 12,50 KM.

Ponudilac drži 3.680.258 redovnih dionica ciljnog društva nominalnog iznosa 12,50 KM, što predstavlja 67 posto dioničkog kapitala ciljanog društva.

Predmet ponude za preuzimanje je 1.812.664 redovnih dionica ciljnog društva, što čini 33 posto od ukupnog broja dionica ciljnog društva. Ponudilac uvjetuje da predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojim je zasnovan teret.

Ponuda za preuzimanje je upućena svim dioničarima ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uslovima.

Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 2,30 KM po dionici, odnosno 18,40 posto  od nominalne vrijednosti dionica.

Vrijednosni papiri ponuđeni na ponudi će biti kupljeni i plaćeni u roku od sedam dana od dana isteka trajanja ponude.

Rok po ovoj ponudi je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponude u novinama saglasno načinu objave koji je utvrđen Zakonom o preuzimanju.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na ponudu za preuzimanje je Registar vrijednosnih papira FBiH, saopćila je Sarajevska berza.

 

 

Izvor:FENA

 

 

Back To Top