skip to Main Content

PITANJE: Na koja se lica primjenjuje odredba Zakona o radu koja se odnosi na prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti i profesionalne funkcije?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top