skip to Main Content

PITANJE: Direktorica javnog preduzeća nalazi se na porodiljnom odsustvu do 25. 1. 2021. godine. Odlaskom, prvo na bolovanje, a kasnije na porodiljno odsustvo, direktorica je donijela rješenje u skladu s kojim je ovlastila lice iz reda uposlenih da je mijenja. Uposlenik koji mijenja direktoricu planira da prekine radni odnos radi odlaska na novu poziciju čime će preduzeće ostati bez lica ovlaštenog za zastupanje. U Statutu našeg preduzeća nema predviđenog radnog mjesta ili pozicije koja mijenja direktora u slučaju njegovog dužeg odsustva (porodiljno odsustvo od 4. 7. 2019. do 25. 1. 2021. godine). Kako da prevaziđemo novonastalu situaciju?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top